Migratieportal KPN - PON

Via deze website kunnen mutaties worden aangevraagd voor de mobiele telefonie en data aansluitingen en diensten voor indirecte en directe PON bedrijven die deelnemen onder de raamovereenkomst tussen PON en KPN.

 

Deze mutaties hebben dan betrekking op:

  1. Move – betreft verhuizing van dienst(en), aantal neemt niet af of toe;
  2. Add – betreft het toevoegen van een extra dienst;
  3. Change – betreft een wijzing aan de huidige dienst(en) en heeft vaak betrekking op instellingen van betreffende dienst(en) zonder dat er sprake is van afname of toevoeging;
  4. Delete – betreft het afsluiten van een bestaande/actieve dienst.

Er zijn momenteel 5 formulieren ontwikkeld om bovenstaande mutaties eenduidig en juist te kunnen verwerken. Deze formulieren zijn:
Algemeen MACD verzoek, Aanvraag nieuwe aansluiting, Aanvraag nieuwe INporteringAanvraag sim-wissel en Opheffen aansluiting.

 

Beste klant,

Per 1 januari 2024 zal deze portal niet meer beschikbaar zijn voor MACD’s.

Dit betekent dat u per deze datum MACD’s alleen nog kunt aanvragen bij onze Business Partner WilroffReitsma via het e-mail adres Servicedesk@wilroffreitsma.nl

U zult hier binnenkort nader over geïnformeerd worden.

Namens KPN